Sundays – Dydd Sul

Outside the chapel after our yearly Animal Service – Y tu allan i’r capel ar ôl ein Gwasanaeth Anifeiliaid blynyddol

***We reopened for in-person worship on Sunday 6th September. Due to government regulations, we must ask you to contact us before attending a service. To find out more click on the link below***

We hold services every Sunday, beginning at 10.45am and lasting around an hour.

Services typically include readings, prayer and meditation, singing, and a sermon or address. After the service, we enjoy tea, cake and a good chat.

We are a liberal Christian community who are open to wisdom and insights from other religions, from poets and great thinkers, and from the natural world – and our services reflect this.

We are a bilingual chapel. Usually, we have readings, prayers and hymns in both Welsh and English, with the address or sermon in English.

Our services are led by different people each Sunday, including congregation members.

We are proud to be an inclusive chapel and everyone is welcome to attend our Sunday services, regardless of sexuality, faith, or background.

Rydyn ni’n cynnal gwasanaethau bob dydd Sul am 10:45yb. Mae ein gwasanaethau yn parhau am ryw awr.

Mae ein gwasanaethau yn cynnwys darlleniadau, gweddi a myfyrdod, canu, a phregeth. Yn dilyn y gwasanaeth, rydyn ni’n mwynhau te, teisen a chlonc.

Rydyn ni’n gymuned Cristnogol rhyddfrydol sydd yn agored i ddoethineb a dysgeidiaethau crefyddau eraill, beirdd a’r byd naturiol. Mae ein gwasanaethau yn adlewyrchu hyn.

Rydyn ni yn gapel dwyieithog. Fel arfer, rydyn ni’n mwynhau darlleniadau ac emynau yn Gymraeg a Saesneg, a’r bregeth yn Saesneg.

Arweinir ein gwasanaethau gan bobl gwahanol pob wythnos, gan gynnwys aelodau o’r capel.

Rydym yn falch o fod yn gapel agored a chynhwysol ac mae croeso i bawb i fynychu ein gwasanaethau Sul, heb ots am rywioldeb, ffydd neu cefndir.

%d bloggers like this: